Πριν την αγορά αρότρου

 
  Πριν την αγορά αρότρου Το πλάτος ζεύξης στον εγκάρσιο άξονα του αρότρου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την απόσταση των σημείων άρθρωσης των μπράτσων υδραυλικού (η κόκκινη απόσταση), έτσι ώστε τα δύο μπράτσα υδραυλικού να συγκλίνουν μπροστά.